Woord van de voorzitter

Beste QuickBoyzers,

We kunnen spreken over een moeizame start voor de mannen van Edwin Grünholz. Er moet vol gas gegeven worden om het kwartje nu eens onze kant op te laten rollen. Als bestuur hebben wij daar het volste vertrouwen in. Natuurlijk moeten alle betrokkenen daarbij om kunnen gaan met het zeer kritische maar uiterst trouwe Quick Boys publiek. Verwacht echter niet dat borreltafelpraat wordt omgezet in beleid. De moeizame start moeten we ook niet groter maken dan het is, want in deze competitie is alles nog mogelijk. De rust bewaren is voor nu het beste medicijn.

Een hartelijk welkom aan alle nieuwe vrijwilligers in de vereniging. Het is verheugend dat er altijd weer mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen. Of het nu bijvoorbeeld trainers of begeleiders zijn: er is altijd wat te doen! Als bestuur bieden we tal van mogelijkheden aan om je binnen Quick Boys verder te ontwikkelen. De trainerscursus die binnenkort van start gaat is daar een voorbeeld van. We zijn nog op zoek naar EHBO’ers die voor een dagdeel per toerbeurt op wedstrijddagen op het sportpark aanwezig kunnen zijn.

Het succes van de laatstgehouden narrenloterij was niet vanzelfsprekend. Daar was veel inzet voor nodig! De trekking in een sfeervol clubhuis van afgelopen week leverde in ieder geval tal van gelukkige prijswinnaars op. Veel dank dan ook aan de leden van de loterijcommissie die in de afgelopen maanden vele avonden van voorbereiding hebben gehad om dit resultaat te bereiken. Hopelijk krijgt deze loterij met de Kerst een vervolg.

De Coronamaatregelen van de overheid omzetten in beleid is voor het bestuur telkens een uitdaging. Inzet was en is om álle leden en dus niemand uitgezonderd toegang tot Nieuw Zuid te verstrekken. Het succes van het vaccinatieprogramma is evident. Toch zullen óók wij andersdenkenden respecteren. Vanaf komend weekend zullen het clubhuis en de lounge dienen als verblijfsruimten en de voorkantine tot afhaalruimte. De toegangsprotocollen zijn bekend en zijn op de website na te lezen. Wij rekenen erop dat u zich aan de spelregels houdt.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft het jeugdbestuur niet stilgezeten. Meer dan 1000 uur (..) arbeid is in korte tijd verzet om de elftallen nieuw in te delen, de kleding te distribueren (de dames van de kledingshop) en iedereen te voorzien van trainingsmaterieel. Ik denk dat veel leden niet weten wat er achter de schermen en in alle bescheidenheid aan werk wordt verzet. Dank daarvoor!

Marijke Barnhoorn heeft het stokje van ’haar’’ wedstrijdsecretariaat overgedragen. Daarmee is een einde gekomen aan een lange reeks van jaren waarin Marijke het gezicht voor de vele bezoekers op de zaterdagse wedstrijddagen was. We wensen Marijke nog veel goede jaren toe en de nieuwe leden van het secretariaat veel succes!

Ook de damesafdeling groeit gestaag. Steeds meer meiden trekken het blauwwitte tenue aan en dat is een mooie ontwikkeling. De wet van het getal moet uiteindelijk kwaliteit in de selectieteams gaan opleveren. In ieder geval zijn de meidenselectieteams qua dressing niet meer te onderscheiden van die bij de andere sekse. Nu nog even punten gaan pakken.

Er is een zero tolerance beleid voor het afsteken van vuurwerk op het sportpark. Het getuigt ook van een gebrek aan hersencellen als je het wel doet, want het sportpark hangt vol met camera’s die misdragingen feilloos registreren.

Het teleurstellende resultaat van de wedstrijd tegen De Koninklijke HFC uitte zich in uiterst onwelvoeglijk taalgebruik. Ik weiger echter te accepteren dat we dat tegenwoordig met een schouder ophalen afdoen. We hoeven geen lieverdjes te zijn, maar er is niks mis mee om elkaar zo nu en dan te corrigeren.

Graag tot ziens op Nieuw Zuid om ons vlaggenschip te zien spelen. Uw support is keihard nodig!!

Bart van Kruistum