1930-1940

Bloei-de eerste helft van de dertiger jaren

In 1930 werd het eerste kampioen in de eerste klasse, het tweede werd tweede en vanaf 1930 tot en met 1935 ging de strijd om het kampioenschap tussen Quick Boys en ARC. Quick Boys behaalde twee kampioenschappen, ARC drie. Bekende spelers in die tijd waren Arie van den Oever, Arie Remmelzwaal, Arend van der Plas en Gerrit Pluimgraaff.

Uit de notulen van ledenvergaderingen, in die tijd gehouden in lunchroom “Casa Cara”: Niet zo’n hoge nood – Op vrijdag 13 maart werd de volgende vraag gesteld in de rondvraag: “de heer B. Zwaan vroeg of de mogelijkheid bestond dat er een WC op het terrein kwam. De voorzitter antwoordde hierop dat hij het ook wel een noodzaak vond, maar dat deze avond nogal besloten was tot het doen van groote uitgaven hiermede te wachten tot de volgende ledenvergadering”.

In 1933 werd besloten een aspiranten-afdeling op te richten voor de jeugd. Er werd als eerste club in de omgeving een jeugd-tournooi georganiseerd, en de L.V.B. werd erop gewezen dat er voor hen een taak lag om ook voor de jeugd een competitie te organiseren, wat eind 1933 een begin kreeg. Quick Boys nam met twee elftallen aan deze competitie deel.

Uit het jubileumblad Quick Boys 1920-1935: “Elke club beschouwt een goede jeugdafdeling als een kostbaar bezit om hieruit voor de toekomst goede spelers te kweken voor de hogere elftallen. Maar niet alleen als kweekplaats voor goede spelers mogen wij onze jeugdafdeling beschouwen, zij heeft ook een diepere, een opvoedkundige betekenis. Zij is niet alleen van belang voor de morele opvoeding van de jonge voetballer, maar moet zelfbeheersing, moed en opgewektheid aankweken, moet leren snel een besluit te nemen, vlug te handelen. Daarom heeft het voetbalspel ons inziens wel degelijk opvoedkundige waarden”.


1936: A junioren kampioen

In 1938 werd het terrein aan de Nieuwe Duinweg verkocht door de gemeente. Er moest weer worden verhuisd, ditmaal naar de Vreugdeweg.

Quick Boys 1 in 1938 met onder andere Denis Stavleu, Gerrit Pluimgraaff, ‘Lange’ Bas van Duijvenbode, Jan de jong, Piet Barnhoorn, Krijn van Duijvenbode, Aad Remmelzwaal, Huig Barnhoorn.

In hetzelfde jaar werd ook nog wel even het kampioenschap gehaald door Quick Boys 1