Woord van de voorzitter

Beste Quick Boyzers

De afgelopen week stond onze vereniging weer volop in de schijnwerpers! Een groots opgezette kerstactie viel alle 18plussers van de club ten deel. Dat leidde bij het afgeven van de 1600 giftboxen soms tot ontroerende momenten aan de voordeur. Het bracht de verbondenheid met elkaar in deze bijzondere tijden nadrukkelijk aan het licht. Ook het enthousiasme van de vele supporters, die zich spontaan als bezorger hadden aangemeld, werkte aanstekelijk. U heeft met eigen ogen kunnen zien dat het multimediateam er een prachtige reportage van heeft gemaakt. Nogmaals dank voor alle inzet!

Felicitaties zijn er voor Edwin Grunholz. Zijn toelating tot de opleiding coach betaald voetbal laat zien dat de aanhouder wint en je met de juiste drive en spirit verder komt! Deze ambitie zien we ook terug in de technische staf van Quick Boys. Gestaag wordt er gewerkt aan een selectie waar de komende jaren hoge ogen mee gegooid kan worden. Met voetbal waar je graag voor naar Nieuw Zuid komt. De meerjarige contracten die worden afgesloten laten zien dat de technische staf duidelijk weet waar ze heen wil. Die vermaledijde lock-down hebben ze helaas niet in de hand.

De tweede lock-down hakt er in en we weten niet wanneer het eindigt. Feit is wel dat we dat ook (deels) in eigen hand hebben. Het zou mooi zijn als de sceptici onder ons zich tóch voegen naar de verscherpte maatregelen. Je kunt natuurlijk de komende weken met z’n allen achter de gordijnen een feestje gaan bouwen, maar je fopt daarmee nog niet de besmettingscijfers.

Wat zou het toch een fantastisch scenario zijn als wij eind januari de trainingen weer kunnen hervatten en eind februari de competitie. Laten we in ieder geval niet bij de pakken neer gaan zitten.

Het is de jeugdcommissie geweest die er voor heeft gezorgd dat er in de afgelopen weken nog wat reuring was op Nieuw Zuid. Ouders moesten daarbij helaas wel achter de hekken blijven, maar de jeugdige Quick Boyzers konden in ieder geval hun energie kwijt. Begin januari krijgt dit weer een vervolg. Ook hier is te melden dat bij teruglopende besmettingscijfers er wellicht een competitie met verenigingen uit de buurt op te zetten is.

De komende feestdagen zullen anders zijn dan we gewend zijn. Ook zijn er leden die het afgelopen jaar dierbaren hebben verloren. In dat besef is voetbal niét meer dan een spelletje. De grootste kracht van Quick Boys is echter de verbondenheid met elkaar en dat zagen we vorige week ook nog maar weer eens. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd om juist in deze tijd wat meer oog voor elkaar te hebben.

Ik wens u mede namens het bestuur goede Kerstdagen en een sportief maar bovenal gezond 2021 toe.

Bart van Kruistum.