Welkom op het nieuwe www.quickboys.nl

Het informatienetwerk en communicatie fundament van K.v.v. Quick Boys
Een goed opgezette communicatie en daarbij behorende informatiebronnen zijn niet meer uit de maatschappij weg te denken. Met name de beschikbaarheid over- en het verstrekken van informatie is steeds belangrijker geworden.
Een website vervult hierin een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de website van K.v.v. Quick Boys. De laatste jaren heeft de website www.quickboys.nl zich als belangrijke – zo niet de meest belangrijke – informatiebron van onze vereniging ontwikkeld.

De huidige website van Quick Boys is al sinds een aantal jaren "online". Gedurende de eerste jaren heeft oud-webmaster Willem Jan Dijkdrent zorg gedragen voor de ontwikkeling en het beheren van de website. Vervolgens heeft de MultiMedia Commissie het omvangrijke onderhoud en het up to date houden van de website op zich genomen. Ondertussen dienden nieuwe mogelijkheden c.q. uitbreidingskansen in verband met het verstrekken van informatie zich aan. Het bleek echter niet mogelijk nieuwe ontwikkelingen in de bestaande website onder te brengen. Een nieuwe website is nodig, was de conclusie van de MultiMedia Commissie.

Ruim een jaar geleden zijn enkele vrijwilligers van deze commissie begonnen met de uitdagende, maar ook omvangrijke opdracht om een nieuwe website te definiëren en te bouwen. Inmiddels, meer dan een jaar en ruim duizend vrijwilligersuren later is het dan eindelijk zover: de nieuwe website met een keur aan nieuwe informatieve mogelijkheden gaat "de lucht in".

De oude website "klikte" vertrouwd; deze nieuwe website zal in beginsel vast nog wat onwennig “klikken”… Maar alras zal de bezoeker duidelijk worden dat deze nieuwe website alles in zich heeft om de komende jaren uit te groeien tot een omvangrijke, communicatieve informatiebron met ongekende mogelijkheden voor onze vereniging.

De website biedt naast de aloude berichtgeving een aantal nieuwe zaken. Daarnaast zal de snelheid van berichtgeving en daarmee de actualiteit toenemen omdat  diegenen die normaliter content (inhoud) aanleveren, deze nu zelf online kunnen zetten. Gezien het feit dat de website database gestuurd is zullen diverse zaken tegelijkertijd op meerdere plaatsen op de website worden bijgewerkt. Ook zal na verloop van tijd de integratie te zien zijn van andere blauw-witte websites zoals QuickBoys.TV, QuickBoys.biz, teamsites etc.

Zoals we trots zijn op alle vrijwilligers die bij Quick Boys actief zijn, zo trots zijn we ook op dit mooie resultaat. Met heel veel dank dan ook aan de bouwers Niels Sloos, Dirk Schaap, Michel Langmuur en coördinator Alex Kulk. Naast hen heeft er nog ondersteuning plaatsgevonden van overige vrijwilligers vanuit de MultiMedia Commissie die tevens genoemd mogen worden: Hans van Duijn, Niels van Duyvenbode, Niels Hartog, Reinoud ten Hove, Sebastiaan Kulk, Martin van der Marel, Marco van der Meij, Maarten van der Plas, Robert van der Putten, Dick van Rijn en Floris Verloop. Uiteraard is de ontwikkeling regelmatig afgestemd met de recent gevormde Werkgroep Communicatie.
 
Wij raden u aan om veelvuldig en actief gebruik van deze website te maken en… te beseffen dat deze sterk uitgebreide informatiebron vanaf nu het nieuwe fundament is van de interne- en externe communicatie bij Quick Boys. Het is aan de leden, vrijwilligers, commissies, kortom aan alle blauw-witte gebruikers om, in samenspel met de MultiMedia Commissie, dit fundament uit te bouwen tot een stevig bouwwerk.

Bestuur K.v.v. Quick Boys

Geef een antwoord