Mededelingen rondom ARC-Quick Boys

Zeer beperkte parkeermogelijkheden
Gelet op de wedstrijd ARC – Quick Boys, zaterdag 7 maart aanstaande, wijst het bestuur van sv ARC haar bezoekers op het feit dat de parkeermogelijkheden rondom sportpark ‘Zegersloot’ zeer beperkt zijn. U dient er rekening mee te houden dat langs de Westkanaalweg niet geparkeerd mag worden. De politie heeft aangegeven hier streng toezicht op te houden. Indien voertuigen dusdanig zijn geparkeerd dat hulpdiensten worden belemmerd in de benadering van het sportcomplex zullen deze worden weggesleept. De gevolgen voor de bestuurder van het betreffende voertuig mogen bekend zijn.

Voorts wijst het bestuur van sv ARC op het feit dat op sportcomplex ‘Zegersloot’ een strikte handhaving van de ordemaatregelen van de KNV geldt. Een absoluut verbod op het nuttigen van alcoholhoudende dranken (alleen binnen de kantine en op het terras mogen alcoholhoudende dranken genuttigd worden) en het verbod op het afsteken van vuurwerk worden bij ARC strikt nageleefd. Daarnaast mogen ook geen blikjes of flesjes frisdrank meegenomen worden naar het hoofdterrein.

Aanvang van de wedstrijd is 14.30 uur. Via deze deze weg een spannende en bovenal sportieve wedstrijd toegewenst.
Bestuur sv ARC

Geef een antwoord