Vijfde bijeenkomst werkgroep Communicatie

Woensdag 10 dec kwam de communicatie commissie voor de vijfde keer bij elkaar. Dit was een bijeenkomst waar enkele leden van de interne werkgroep en van de externe werkgroep bij aanwezig waren.
Woensdag 10 dec kwam de communicatie commissie voor de vijfde keer bij elkaar. Dit was een bijeenkomst waar enkele leden van de interne werkgroep en van de externe werkgroep bij aanwezig waren.
De externe werkgroep wist te melden dat de oplevering van een document met richtlijnen voor een PR-beleid en een gerelateerd profiel van het woordvoerderschap de opleveringsfase nadert.De interne werkgroep is druk doende met de voorbereidingen voor een online enquête onder diverse leden/doelgroepen binnen de vereniging. Het vorig jaar door de administratie geïnventariseerde e-mail bestand zal hiervoor worden aangewend.

Het onderzoek zal zich richten op 4 afzonderlijke groepen te weten:
– Senioren (spelende en niet spelende leden)
– Ouders (van jeugdleden)
– Jeugdleden (vanaf a- t/m d-jeugd leden)
– Kaderleden voor de jeugd

Leden van wie het e-mail adres, om welke reden dan ook, niet bekend is binnen de vereniging en die mee willen doen aan deze enquête zullen te zijner tijd worden gevraagd hun e-mail adres te delen. Hierover dan ook later meer.

Geef een antwoord