Verzekeringen voor leden en vrijwilligers van K.v.v. Quick Boys

Nuttige informatie over collectieve aansprakelijkheidsverzekering, collectieve ongevallenverzekering en een verzekering voor vrijwilligers
Met enige regelmaat wordt door leden en vrijwilligers van onze vereniging de vraag gesteld: “Is de vereniging hiervoor verzekerd?“. Kort samengevat kent de vereniging en/of gemeente Katwijk de hierna volgende verzekeringen die voor haar leden en vrijwilligers afgesloten zijn.

KNVB-verzekeringen:

  1. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering;
  2. Collectieve ongevallenverzekering.

Zowel spelers (leden van de KNVB) als vrijwilligers (gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekerden) kunnen een beroep doen op deze verzekering.

Zie ook: bijgevoegd memo.

Verzekeringen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

Enige tijd geleden heeft de gemeente Katwijk, bestemd voor alle vrijwilligers * (actief binnen de gemeentegrenzen) de volgende verzekeringen bij de VNG afgesloten.

1. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering;
2. Aansprakelijkheidsverzekering;
3. Aansprakelijksheidsverzkering voor rechtspersonen;
4. Bestuurdersaansprakelijksheidsverzkering;
5. Verkeersaansprakelijkheidsverzekering;
6. Rechtsbijstandverzekering.

Zie ook: bijgevoegd Verzekeringsoverzicht VNG

* Onder vrijwilliger wordt overigens verstaan:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij maatschappelijk belang wordt gediend.

Indien zich een verzekeringskwestie voordoet, dan wordt vooralsnog uitgegaan dat de verzekering, die het desbetreffende lid / vrijwilliger persoonlijk heeft afgesloten, zorgdraagt voor de dekking. Mocht blijken dat deze hierin niet voorziet, dan kan een beroep worden gedaan op de hierboven genoemde verzekeringen van de vereniging of van de gemeente Katwijk.

Indien leden zich juridisch moeten laten bijstaan, dan dient deze rechtshulp te worden afgedekt door de persoonlijke rechtsbijstandsverzekering van het betreffende lid.

Geef een antwoord