Start oefencampagne Quick Boys 1

Door de COVID 19 crisis dat ons in de greep heeft, wordt het helaas geen gewone oefenperiode voor toeschouwers. De thans geldende RIVM-maatregelen en regionale noodverordening hebben ertoe geleid dat het bestuur het besluit heeft moeten nemen dat de wedstrijden van Quick Boys 1 vooralsnog alleen toegankelijk zijn voor leden van K.v.v. Quick Boys en leden van de Businessclub Quick Boys. Het bestuur realiseert zich dat dit een grote teleurstelling zal zijn voor veel supporters die geen lid zijn van onze vereniging, maar het is de enige manier om te kunnen voldoen aan de opgelegde protocollen, RIVM-maatregelen en de nu geldende noodverordening. 

Zowel oefen- als competitiewedstrijden zijn alleen toegankelijk met een geldige leden- of sponsorpas. De ledenpassen zijn niet overdraagbaar.

I.v.m. de renovatie van het hoofdveld zullen de wedstrijden in de voorbereidingsperiode worden gespeeld op veld twee waar helaas sprake zal zijn van een gemaximeerd aantal toeschouwers. Voor diegenen die we moeten teleurstellen zijn de wedstrijden via livestream te volgen op internet.

Volgens de thans heersende maatregelen moet bij wedstrijden waarbij meer dan 250 toeschouwers worden verwacht bezoekers worden geregistreerd, een gezondheidscheck worden gedaan en moet er worden geplaceerd. Voor placeren geldt dat een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen wordt toegewezen. Door middel van toegangscontrole aan de hand van de ledenpas, wordt geregistreerd wie de wedstrijd heeft bezocht. De vereniging moet de aanwezigheidsgegevens kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. De gegevens worden minimaal 4 weken in beveiligde omgeving bewaard. Zonder ledenpas heeft u geen toegang tot het wedstrijdveld.

Leden van Quick Boys maken gebruik van de hoofdingang, leden van de Businessclub maken gebruik van ingang Zuid.

Bij beide ingangen, vóór de toegangscontrole, wordt bezoekers met behulp van duidelijk zichtbare borden gewezen op de gezondheidscheck, waarbij uitgegaan wordt van zelfverantwoordelijkheid van de bezoekers. Op de borden wordt triage gedaan aan de hand van een vijftal vragen. Het bestuur rekent op uw gezond verstand en gaat ervan uit dat, indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, u het sportpark niet zal betreden. Houd rekening met, en heb respect voor de medemens!  

Jeugd tot 18 jaar neemt plaats aan de zuidzijde, volwassenen worden verzocht een plek te zoeken op een vrije stip om daarmee de 1.5 meter maatregel te waarborgen.

U wordt verzocht ruim op tijd naar het sportpark te komen om daarmee de aanloop van toeschouwers zo goed mogelijk te spreiden en wachtrijen bij de ingang zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de ingangen zijn lijnen aangebracht om daarmee de gewenste afstand tussen wachtende toeschouwers te kunnen houden. Neem hierbij de 1.5 meter maatregel in acht. Achter de toegangscontrole loopt u via de trap nabij de hoofdtribune naar veld 2. Beneden volgt u de looprichting linksom met de klok mee. Aan beide lange zijden en de korte (noordelijke) zijde zijn op 1.5 meter stippen aangebracht. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht een plek te zoeken op een vrije stip om daarmee de 1.5 meter maatregel te waarborgen. Ook hier rekent het bestuur op uw gezond verstand en uw medewerking. Voor de jeugd tot 18 jaar is de 1.5 maatregel niet van toepassing. De jeugd wordt verzocht plaats te nemen aan de zuidzijde (langs de duinenrij) van het veld.  BC leden lopen via de achteringang van de Businessclub binnendoor naar de trap die toegang geeft tot veld 2.

Kom op tijd naar het sportpark om wachtrijen bij de ingang te voorkomen.

Looproute bij oefenwedstrijden op veld 2.

Looproute bij oefenwedstrijden op veld 2.

Rondom het veld is sanitaire voorziening aanwezig om daarmee ongewenste loopbeweging naar het clubhuis tot een minimum te beperken. Daarnaast zal de koffiecorner op het middenterrein en de koffiecorner bij het digitale informatie/scorebord op veld 1 (bereikbaar via garage) geopend zijn voor koffie, frisdrank en versnaperingen. Ook hier weer geldt houdt zoveel als mogelijk de aangegeven looproute aan.

Het clubhuis is alleen geopend voor verkoop aan de grote bar waarbij verzocht rekening te houden met de eenrichtingsroute en kruisend loopverkeer te vermijden.

De consumpties kunnen alleen op het terras worden genuttigd. De keuken is gesloten, het is wel mogelijk een zogenoemde ‘snelle hap’ (broodje bal of tosti) te verkrijgen.

Het verbod op gezamenlijk zingen of schreeuwen maakt onderdeel uit van de regionale noodverordening. Bij schreeuwen, niesen of hoesten komen er behalve lucht ook heel veel aerosolen uit de longen, keel of neusholte. Het nieuwe coronavirus verspreidt zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het bestuur realiseert zich dat voetbal emotie met zich meebrengt, edoch luidt het dringend verzoek hier rekening mee te houden.

Het bestuur hoopt op uw begrip en welwillende medewerking op de genomen maatregelen en verwacht dat u respect heeft voor uw medesupporters. Alleen dan kunnen wedstrijden van Quick Boys 1 blijvend door toeschouwers worden bezocht.