Veiligheidszaken K.v.v. Quick Boys

Vuurwerkverbod

Het is strikt verboden voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden van Quick Boys vuurwerk, rookpotten en fakkels af te steken.
Overtreding van deze huisregels wordt gesanctioneerd.
Het bestuur van Quick Boys onderzoekt in samenspraak met de SV en de sfeercommissie de mogelijkheden om in georganiseerd verband tijdens derby’s ontheffing van dit verbod van de KNVB te verkrijgen.
verkeersbord-vuurwerk-01-400x400
Tot nader order is er vanwege de verbouwing geen kaartverkoop bij de ingang Zuid.

Het clubbestuur en de stewardgroep hebben onlangs met elkaar gesproken over de veiligheid op sportpark Nieuw Zuid, in het bijzonder rondom de thuis- en uitwedstrijden van het eerste elftal. Door de stewardgroep is een notitie geschreven waarin verschillende zaken zijn genoemd die betrekking hebben op de borging van veiligheid. Een belangrijk punt van aandacht is het verbod op het afsteken van (alle vormen van) vuurwerk inclusief fakkels, rookpotten en dergelijke waarop zowel door de club als door de KNVB strikter zal worden gehandhaafd.

Het bestuur heeft de volgende uitgangspunten:
• sportpark Nieuw Zuid dient vuurwerkvrij te zijn
• het is verboden vuurwerk af te steken bij de uitwedstrijden van het eerste elftal

Deze zaken worden nadrukkelijk benoemd in het KNVB Handboek Competitiezaken Amateurvoetbal 2018 – 2019 (zie onderstaand citaat):

Vuurwerk
Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging maakt daarvoor voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (bezoekers) duidelijk kenbaar dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de aanklager. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleider stelt het arbitrale trio op de hoogte van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.
Afwijkingen van voorgaande zijn alleen mogelijk, wanneer schriftelijke ontheffing is verleend door de gemeentelijke of provinciale overheid. De vereniging is verantwoordelijk voor het aanvragen van een ontheffing en maakt hiervan van te voren schriftelijk melding bij de KNVB.

Het bovenstaande is overigens niet nieuw voor de vereniging en haar supporters. In de (bord)huisregels van de vereniging wordt een en ander benoemd evenals in statuten en reglementen, geldend voor de leden van de vereniging en bezoekers van sportpark Nieuw Zuid. Zie ook de webpagina met de Procedures en Protocollen.

Verbouwing clubhuis
Op dit moment wordt het clubhuis verbouwd. Daarom zal bij de eerstvolgende thuiswedstrijden (naar verwachting tot eind oktober / begin november) de toegangscontrole geïmproviseerd verlopen. Na de afronding van de verbouwing zal de toegangscontrole verder worden ingeregeld.

Ingang Zuid
Tevens is het besluit genomen dat er vooralsnog geen kaartverkoop meer is bij ingang Zuid. Wie gebruik maakt van de parkeerplaats Zuid kan achter de tribune langs naar de hoofdingang lopen voor de kaartverkoop en controle.

Meer informatie omtrent de borging van veiligheid zal dit seizoen met enige regelmaat gepubliceerd worden op de website.

Geef een reactie