Cock van der Krogt: coördinator Clubaangelegenheden

Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid of vrijwilliger van onze club tijdelijk niet meer aan de activiteiten kan deelnemen door een blessure, ziekte of een ander ongemak. Het bestuur wil aandacht schenken aan het wel en wee van onze leden en vrijwilligers door middel van het sturen van een kaartje, praatje of iets tastbaars.
Om dit handen en voeten te geven heeft het bestuur een coördinator Clubaangelegenheden aangesteld in de persoon van Cock van der Krogt.
Cock valt onder de verantwoording van de secretaris.

Wat is de taak/het doel van de coördinator clubaangelegenheden?

Het doel van deze functionaris is het bereiken van de leden of vrijwilligers, eventuele partners of andere betrokkenen bij onze vereniging bij leuke gebeurtenissen zoals een geboorte, een huwelijk of een jubileum, maar ook verdrietige gebeurtenissen zoals een ziekenhuisopname, een (ernstige) ziekte of overlijden. Op deze wijze hopen wij dat de betrokkenheid van de vereniging bij onze leden vergroot wordt.

De coördinator wil heel graag reageren wanneer er iets gebeurt met de leden, vrijwilligers etc. van de vereniging, maar kan dit niet alleen. Hierbij dus een oproep aan jullie allemaal: Laat ons weten wat er binnen de vereniging speelt!

We stellen het erg op prijs als Cock daarbij via de mail wordt geïnformeerd: cockvanderkrogt@quickboys.nl

Geef een reactie