Woord van de voorzitter

Beste QuickBoyzers,

Het Coronavirus speelt ons wederom parten. Het bestuur en allen die betrokken zijn bij de  organisatie hebben zich bij de start van de competitie uit de naad gewerkt om het u toch nog een beetje naar de zin te maken op Nieuw Zuid. We hadden daarbij de mazzel dat de weergoden ons goedgunstig gezind waren. De policy was in ieder geval zoveel mogelijk in de buitenlucht te bivakkeren en menging van bezoekers met onze leden in de binnenruimte zoveel mogelijk te vermijden. Afstand houden en een goede ventilatie waren daarbij het credo. Inmiddels zien we dat het aantal besmettingen in rap tempo toeneemt en strengere maatregelen daarom ook niet uit konden blijven. Het is even niet anders.

De voorbije periode liet ook zien dat we niet alleen 18 miljoen voetbalcoaches tellen maar ook even zoveel viruskenners. Dan hebben we het niet over de betweters van bestuurders in de diverse sportbonden en veiligheidsregio’s die aan veel maatregelen een eigen draai meegaven. Een ratje toe van regeltjes tot gevolg hebbende, waardoor het publiek meer en meer hun schouders over de regelgeving ophaalde. Het is wat een roemruchte oud basketbalcoach laatst in een interview zei: ‘In tijden van crisis gaat het om transparantie en duidelijkheid’. Dit laat onverlet dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de besmetting cijfers omlaag te brengen, want de groeiende cijfers van ziekenhuisopnames spreken voor zichzelf. Laten we nu voor even de neuzen dezelfde kant opzetten!

Sportief gezien zijn de mannen van Edwin Grunholz en zijn staf met 12 punten uit 6 wedstrijden voortvarend van start gegaan. We zijn de competitie wel eens anders begonnen! Het zou natuurlijk mooi zijn als we die lijn na de hervatting van de competitie weer kunnen doortrekken. Het meest tevreden kunnen we over het vertoonde voetbal zijn. Het veldspel zit duidelijk in de lift en het team straalt ambitie uit.  

De nieuwe O21 competitie laat zien dat de selectie van Derek van der Plas alle zeilen moet bijzetten om aan te haken. Het is een uitdaging zich te meten met BVO’s die soms zes keer in de week op het trainingsveld staan. Net nu ook zij de punten beginnen te pakken werden ze door premier Rutte on hold gezet. Zodra de seinen weer op groen staan bent u welkom op Nieuw Zuid. Zij spelen als de A selectie van huis is hun thuiswedstrijden om 14.30 uur op het hoofdveld.

De inspanningen voor onze jeugdopleiding zijn in ieder geval niet voor niets. Als Quick Boys kunnen we daar trots op zijn. We zijn het eens dat slechts een enkeling de hoofdmacht haalt (dat moet beter), maar dat mag nooit een reden zijn er met de pet naar te gooien. Voetballertjes met een bovengemiddeld talent worden nu eenmaal vroeg weggekaapt door een BVO.

Maar even zo belangrijk is de sociale cohesie die de jeugdopleiding Quick Boys oplevert. De betrokkenheid van ouders met de club. De vriendschappen voor het leven die daardoor zijn ontstaan. Het wij gevoel van een QuickBoyzer wordt daar ontwikkelt.

Met het aantrekken van Don la Grand als vrouwencoach is ook een signaal af gegeven dat het bestuur van Quick Boys volop inzet op een kwaliteitsimpuls van het vrouwenvoetbal. Dat is inmiddels ook zichtbaar aan het worden. We barsten van de talenten in de onderbouw. Het is slechts een kwestie van tijd dat deze meiden zullen doorbreken.

Ook het groeiend aantal nieuwe leden bij de meiden biedt perspectief. De wet van het getal zal ook hier zeker gaan gelden. Het is daarnaast ook mooi te constateren dat steeds meer sponsoren zich willen afficheren met het meiden – en vrouwenvoetbal van Quick Boys. Dank daarvoor!   

Zoals gezegd zijn ons wederom beperkingen opgelegd, maar binnen die opgelegde kaders proberen we wel zoveel mogelijk aan de slag te blijven. Voor jongeren tot 18 jaar kan er onbeperkt getraind en onderlinge partijtjes gespeeld worden. Voor de 18 plus is het voor de trainers een uitdaging aantrekkelijke trainingsvormen voor viertallen uit de hoge hoed te toveren. In ieder geval gaan we niet bij de pakken neerzitten en houden we de conditie op peil om straks (?) de competitie weer te kunnen hervatten.

Het virus waart ook rond binnen de Quick Boys familie. Houdt daarom ook oog op elkaar. Help elkaar als het nodig is en zoek elkaar op als dat mogelijk is. Juist in tijden van onzekerheid kan het blauwwitte hart van een QuickBoyzer het verschil maken! 

Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat wij ook nú weer op uw solidariteit met de vereniging mogen rekenen en wens ik u tot slot veel gezondheid toe. Take care!

Bart van Kruistum.