Gastcolumn: Jaap Sip (2)

Vandaag de tweede column van erelid Jaap Sip, ditmaal over het honderdjarig jubileum van Quick Boys en hoe de club na nog geen tien jaar bíjna was gestopt.

“Wanneer alles normaal geweest zou zijn, hadden we in de afgelopen weken vele festiviteiten achter de rug in het kader van het honderdjarig bestaan van Quick Boys. Tientallen leden zijn de afgelopen jaren, onder aanvoering van Jan-Willem Kuijt, bezig geweest met de voorbereidingen van ons eeuwfeest. Op 31 januari jl. gaf onze voorzitter Bart van Kruistum samen met burgemeester Visser in het Katwijks Museum het startschot door middel van de opening van de expositie ‘100 jaar Quick Boys’. Diegenen die de expositie nog niet bezocht hebben, adviseer ik dringend om dit alsnog te doen. Dit kan nog tot 22 augustus aanstaande.

Na de officiële start van het honderdjarig bestaan, verliepen ook nog de recepties voor leden en genodigden volgens planning en leek alles normaal. Leek, want half maart zorgde het coronavirus voor een ongelooflijke ommekeer. De hele wereld veranderde en ook onze vereniging werd getroffen, met alle gevolgen van dien. Nou is het niet de eerste maal in de geschiedenis dat onze vereniging in zwaar weer terecht is gekomen, maar altijd was er de deskundige (be)stuurmanskunst, die er voor zorgde dat het blauw-witte schip weer in veilige haven kwam. Zo ook in 1929, toen het ledenaantal was gezakt tot zeventien (!) leden. Op 7 oktober in dat jaar moest er gekozen worden: of de vereniging opheffen of met inzet van vereende krachten doorgaan. Besloten werd om door te gaan en binnen tien dagen was alles geregeld, met een nieuw bestuur, Quick Boys ging op zaterdag voetballen en de leden brachten financiële offers.

Deze historische beslissing staat ook uitgebreid beschreven in het jubileumboek ‘100 jaar Quick Boys’, dat nog net voor de coronacrisis het levenslicht zag. Een boekwerk van 192 boeiende pagina’s met verhalen en foto’s dat onder bezielende leiding van Jaap Paap (niet te verwarren met het gelijknamige erelid) en zijn medewerkers is samengesteld. Alles omtrent onze honderdjarige vereniging komt aan bod en alle Quick Boys-leden en eenieder, die blauw-wit bloed in de aderen heeft moet dit boek in zijn bezit hebben! Het boek is alweer verkrijgbaar via de Quick Boys Shop, dus ik raad iedereen die nog niet in het bezit is van het boekwerk aan deze zo snel mogelijk aan te schaffen. Alvast veel leesplezier!”

Jaap Sip


De eerste column van Jaap Sip vind je HIER terug.